SCHISIS

Schisis is een aangeboren opening in de bovenlip, de kaak en/of het gehemelte. Een kind met schisis ontwikkelt zich normaal, maar zal vanaf de geboorte extra medische zorg en aandacht nodig hebben. Afhankelijk van het schisistype, zal het begeleidend schisisteam nagaan welke heelkundige ingrepen er nodig zijn. De logopedische begeleiding bestaat uit het ondersteunen van eventuele problemen bij de voeding, het gehoor en de spraak- en taalontwikkeling.

 

Het is van belang om het voedingsproces bij kinderen met schisis te ondersteunen, omdat zij minder zuigkracht hebben en eventueel last hebben van terugvloei langs de neus bij het eten en drinken.

 

Een schisisprobleem gaat ook vaak samen met gehoorproblemen. Aangezien dit een negatieve invloed kan hebben op het verloop van de spraak- en taalontwikkeling, dienen we dit zeker in de gaten te houden.

 

Door de schisisproblematiek en de daarbij horende operaties is de mondstructuur en het gebit vaak anders van vorm. Het is vanzelfsprekend dat dit de correcte uitspraak van bepaalde klanken kan belemmeren. Daarnaast is het verhemelte meestal niet beweeglijk genoeg, waardoor het moeilijk is om de neusholte af te sluiten. Dat maakt dat ze moeite hebben met zuigen en blazen en dat ze heel nasaal klinken. Er ontsnapt ook veel lucht langs de neus tijdens het spreken. Dat alles maakt dat we best zo vroeg mogelijk de logopedische begeleiding opstarten.