Team

Nathalie Van Roy

Geconventioneerde logopediste
Lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten
Erkend lesgever 2Hands4Kids© (vroegere TypTienTwee
©)

 

Opleiding:

2006 - Bachelor in de logopedie, Lessius Hogeschool, Antwerpen
2012 - BaNaBa zorgverbreding en remediërend leren, Thomas More, Turnhout

 

Bijscholingen:

Regelmatige bijscholing via cursussen, workshops en studiedagen waaronder:
2008 - Rekencoach
2010 - Logopedie bij meertalige kinderen met spraak- en/of taalstoornissen
2016 - Verantwoord begeleiden van kinderen met leesproblemen/dyslexie
2017 - Studeren met dyslexie in het hoger onderwijs
2018 - Workshops voorleessoftware SprintPlus, Kurzweil 3000, Alinea Pro
2019 - Stemsymposium
2020 - OMFT: Logopedie en tandheelkunde
2021 - Fonologie in de praktijk
2019 en 2021 - Stem in transitie

gsm: 0473/505.606
e-mail: logopediepraktijk@outlook.com


Ellen Michiels

Geconventioneerde logopediste
Lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten
Erkend lesgever 2Hands4Kids© (vroegere TypTienTwee
©)

 

Opleiding:

2017 - Bachelor in de logopedie, Thomas More, Antwerpen

 

Bijscholingen:

Regelmatige bijscholing via cursussen, workshops en studiedagen waaronder:
2019 - PROMPT: tactiel-kinesthetische behandeling van spraakmotorische problemen
2020 - Link tussen stem, lichaam en geest - Mind The Voice

e-mail: logopediepraktijk@outlook.com