Team

Nathalie Van Roy

Lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten

Opleiding:

2006 - Bachelor in de logopedie, Lessius Hogeschool, Antwerpen
2012 - BaNaBa zorgverbreding en remediërend leren, Thomas More, Turnhout

 

Bijscholingen:

Regelmatige bijscholing via cursussen, workshops en studiedagen waaronder:
2008 - Rekencoach
2010 - Logopedie bij meertalige kinderen met spraak- en/of taalstoornissen
2016 - Verantwoord begeleiden van kinderen met leesproblemen/dyslexie
2017 - Studeren met dyslexie in het hoger onderwijs
2018 - Workshops voorleessoftware SprintPlus, Kurzweil 3000, Alinea Pro
2019 - Stemsymposium
2020 - OMFT: Logopedie en tandheelkunde
2019 en 2021 - Stem in transitie
2021 - Fonologie in de praktijk
2021 - Praktische cursus technisch lezen
2022 - Praktische cursus spelling

gsm: 0473/505.606
e-mail: logopediepraktijk@outlook.com


Raya Vanormelingen

Lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten

 

Opleiding:

2020 - Bachelor in de logopedie, Thomas More, Antwerpen

Bijscholingen:

Regelmatige bijscholing via cursussen, workshops en studiedagen waaronder:
2021 - Rekentrappers
2021 - Metaphon - onderzoek en behandeling van kinderen met fonologische stoornissen
2021 - Studiedag 'Meertaligheid voor dummies'
2022 - Hodson & Paden - onderzoek en behandeling van moeilijk verstaanbare kinderen
2023 - Praktische cursus technisch lezen
2024 - Interactieve studiedag rond spelmateriaal

gsm: 0473/645.697
e-mail: vanormelingen.raya@hotmail.com