SCHOOLRIJPHEID

Tijdens de kleuterjaren leert uw kind alle belangrijke basisvoorwaarden voor het leren lezen, schrijven en rekenen in het lager onderwijs. Wanneer uw kleuter deze voorwaarden onder de knie heeft, zegt men dat hij/zij schoolrijp is. Men gaat er dan van uit dat hij/zij zonder al te veel problemen in het eerste leerjaar kan starten.

In de kleuterklas krijgt een kleuter heel wat leer-, speel- en ervaringskansen en wordt de spontane groei naar schoolrijpheid al spelend gestimuleerd. Er wordt aandacht besteed aan het functioneren in groep, het kunnen naleven van opgestelde regels en het durven aangaan van nieuwe uitdagingen. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de intellectuele en emotionele rijpheid, de spraak- en taalontwikkeling, auditieve en visuele vaardigheden, lees-, schrijf- en rekenvoorwaarden, sociale vaardigheden, taakspanning, werkhouding en concentratie.

Elk kind evolueert uiteraard op zijn eigen individuele manier en op zijn eigen tempo. Bovendien ontwikkelen niet alle domeinen even snel. Wanneer uw kleuter die bepaalde basisvaardigheden niet beheerst, wordt hij/zij wel eens doorverwezen naar een logopedist.

 

Tijdens de logopedische begeleiding zullen we niet alleen de basisvoorwaarden extra stimuleren, maar zullen we u, als ouder, ook de nodige handvaten aanreiken om uw kind thuis zo goed mogelijk te stimuleren. Op die manier proberen we uw kleuter klaar te stomen voor een vlotte start in het eerste leerjaar.