Werking

Om logopedische begeleiding op te starten moeten er een aantal stappen doorlopen worden:

1. Aanmelding

Een eerste afspraak kan u telefonisch maken op 0473/505.606 of via deze website. Dit kan na een doorverwijzing van de leerkracht, de zorgcoördinator, het CLB of een (gespecialiseerde) arts, maar ook op eigen initiatief.

2. Intakegesprek

Tijdens de eerste afspraak maken we kennis, bespreken we de hulpvraag, brengen we de medische/schoolse voorgeschiedenis en de problemen in kaart en maken we tijd om een antwoord te geven op al uw vragen. Verder geven we graag een woordje uitleg bij de rest van de aanvraagprocedure en de tarieven.

3. Voorschrift logopedisch onderzoek

U gaat langs bij de bevoegde geneesheer-specialist voor een voorschrift voor logopedisch onderzoek. Wij geven u hiervoor een begeleidende brief mee.

4. IQ-test en gehoortest *

In sommige gevallen vraagt het ziekenfonds ook de afname van een IQ-test en een gehoortest.
* enkel noodzakelijk bij een taalstoornis

5. Logopedisch onderzoek + bespreking resultaten

Tijdens de tweede afspraak gaan we over tot een uitgebreid logopedisch onderzoek waarin we alle problemen in kaart brengen. Na verwerking worden de onderzoeksresultaten besproken. Wanneer logopedie aangewezen is, maken we aan de hand van de resultaten het aanvangsbilan op met daarin een individueel handelingsplan.

6. Voorschrift logopedische therapie

Met het aanvangsbilan gaat u opnieuw langs bij de bevoegde geneesheer-specialist voor een voorschrift, dit maal voor logopedische therapie.

7. Start logopedische begeleiding

Wanneer al deze documenten in orde zijn, maken we het dossier over aan het ziekenfonds. Een tweetal weken later volgt de goedkeuring en kan de logopedie echt gestart worden. Afhankelijk van de stoornis en de ernst ervan, wordt de frequentie en de duur van de begeleiding bepaald.

Deze administratieve inspanning bij de opstart van de logopedische begeleiding, zorgt ervoor dat u een aanzienlijk bedrag terugkrijgt via het ziekenfonds. Het lijkt allemaal wat ingewikkeld, maar geen nood. Deze aanvraagprocedure is eenmalig en we begeleiden u er graag stap voor stap bij.