SPRAAKSTOORNISSEN

Vertraagde spraakontwikkeling

Kinderen leren stap voor stap alle klanken produceren en het is absoluut niet abnormaal dat een kind tijdens dit leerproces moeilijkheden ondervindt bij het uitspreken van bepaalde klanken. We spreken pas van een vertraagde spraakontwikkeling als het kind moeilijk verstaanbaar blijft en een duidelijke achterstand vertoont in vergelijking met zijn leeftijdsgenootjes. Vaak vereenvoudigen kinderen hun spraak door delen van woorden weg te laten, door klanken weg te laten, te vervormen of te vervangen door andere klanken, en zo meer. Dit is aanvankelijk een deel van de normale spraakontwikkeling, dat in de loop van de verdere taalverwerving langzamerhand verdwijnt. Indien het kind hier echter te langdurig in blijft hangen, spreken we van articulatieproblemen.Wanneer een kind door zijn spraakachterstand moeilijk te verstaan is, kan dit zowel bij de ouders, als bij het kind zelf tot heel wat frustratie leiden.

Articulatiestoornissen

Bij een articulatiestoornis is een kind vrij goed te verstaan, maar lukt het hen echter niet om één of meerdere klank(en) of klankcombinaties correct uit te spreken. Ze gaan deze spraakklanken dan weglaten, vervangen of vervormen. De meest voorkomende articulatieproblemen hebben te maken met de spraakklanken /r/ en /s/. Hoewel het vooral kinderen zijn die hier problemen mee hebben, kan een articulatieprobleem op alle leeftijden voorkomen, ook bij volwassenen. Het is ook mogelijk dat volwassenen hun articulatie willen verbeteren en daarbij nood hebben aan logopedische begeleiding. Sommige volwassenen vinden een correcte uitspraak voor zichzelf noodzakelijk, bij anderen wordt het dan weer vereist in het kader van hun opleiding of beroep. Zoals bijvoorbeeld bij leerkrachten, logopedisten of journalisten in opleiding.

Dyspraxie

Kinderen met dyspraxie hebben problemen met het vinden van de juiste positie van de spraakorganen bij het spreken. Zij kunnen de verschillende articulatieplaatsen niet vinden en onthouden. Daarnaast hebben zij ook moeilijkheden om de opeenvolging van verschillende articulatiestanden te onthouden. Het probleem ligt in de sturing/programmering vanuit de hersenen. Met andere woorden betekent dit dat de hersenen de spraakorganen niet kunnen sturen tot het uitvoeren van bepaalde mondstanden.

Binnensmonds spreken

Binnensmonds praten kan erg vervelend zijn, zowel voor de persoon die binnensmonds praat, als voor de toehoorder. Kinderen en volwassenen die binnensmonds spreken, kunnen erg onzeker zijn over hun eigen stemgeluid, maar meestal ligt een slappe articulatie aan de basis van het probleem. Wij proberen door mondmotorische oefeningen en pittigheidstraining de spraakverstaanbaarheid te verbeteren.