Tarieven

Honoraria vanaf 01/04/2024 voorgesteld door de VVL, LogoMut en het Riziv.

bovenstaande bedragen kunnen veranderen naarmate wij een aanpassing krijgen van de VVL / het RIZIV.

  • Wanneer uw stoornis niet (meer) wordt terugbetaald door het RIZIV, kan u meestal terugvallen op de aanvullende verzekering van uw ziekenfonds. Het aantal beurten en de tegemoetkoming hangen af van het ziekenfonds waarbij u bent aangesloten. U kan daar best eens informeren welke tarieven er voor u van toepassing zijn.

 

  • Betaling gebeurt maandelijks. Dit kan via overschrijving of contant.

 

  • Gelieve 24 uur op voorhand te verwittigen indien u niet aanwezig kan zijn. Laattijdig afgemelde zittingen worden steeds aangerekend en worden niet terugbetaald door het ziekenfonds.

 

  • Indien u als cliënt onmogelijk in staat bent om naar de praktijk te komen omwille van fysieke redenen, komen wij op verplaatsing. De kilometervergoeding voor een huisbezoek bedraagt €0.45/km. (minimum van €2,50 per rit)