Tarieven

De logopedisten die werkzaam zijn in onze praktijk zijn allemaal geconventioneerd. Dat betekent dat zij zich houden aan de officiële honoraria die door de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (het RIZIV) worden vastgelegd. Zo bent u als cliënt beschermd tegen financiële verrassingen. Het RIZIV zorgt voor een terugbetalingstarief van ongeveer 75%.

Honoraria vastgelegd door het RIZIV vanaf 01/01/2021

bovenstaande bedragen kunnen veranderen naarmate wij een aanpassing krijgen van het RIZIV.

  • Wanneer uw stoornis niet wordt terugbetaald door het RIZIV, kan u meestal terugvallen op de aanvullende verzekering van uw ziekenfonds. Het aantal beurten en de tegemoetkoming hangen af van het ziekenfonds waarbij u bent aangesloten. U kan daar best eens informeren, welke tarieven er voor u van toepassing zijn.

 

  • Betaling gebeurt maandelijks. Dit kan via overschrijving of contant. Het getuigschrift voor verstrekte hulp krijgt u mee wanneer de betaling in orde is. Met dit document kunt u dan via uw ziekenfonds een deel van het geld terugkrijgen.

 

  • Gelieve 24 uur op voorhand te verwittigen indien u niet aanwezig kan zijn. Laattijdig afgemelde zittingen worden steeds aangerekend en worden niet terugbetaald door het ziekenfonds.

 

  • Indien u als cliënt onmogelijk in staat bent om naar de praktijk te komen omwille van fysieke redenen, komen wij op verplaatsing. De kilometervergoeding voor een huisbezoek bedraagt €0.45/km. (minimum van €2,50 per rit)