STEMSTOORNISSEN

Een stemstoornis kan zich op elke leeftijd voordoen. Wij begeleiden dan ook zowel kinderen als volwassenen met stemproblemen. Wanneer u last heeft van aanhoudende heesheid, een schorre of vermoeide stem, keelpijn, een gevoel van een brok in de keel te hebben, een beperkt stemvolume, een verlies van de hoge tonen of wanneer u meer inspanning moet leveren om te spreken kan dit wijzen op een stemprobleem. Vaak zijn deze klachten van voorbijgaande aard, maar wanneer ze toch langer dan twee weken aanhouden, is het raadzaam om een neus-keel-oor-arts te raadplegen.

Een goede stemhygiëne en een correct stemgebruik liggen aan de basis van een zuivere en krachtige stem. Daarom is het belangrijk om uw stem niet te overbelasten en voldoende rust te gunnen. Spreek op een toonhoogte en met een luidheid die voor u comfortabel is. Probeer goed door je neus te ademen en zo weinig mogelijk te roepen, te kuchen, te hoesten en te roken. Daarnaast zijn er ook andere aspecten die een ongunstige invloed hebben op onze stem. We denken daarbij bijvoorbeeld aan de ademhaling, de familiale aanleg, houding, stressgevoeligheid, … Het spreekt voor zich dat de eigenlijke oorzaak van een stemprobleem voor iedere persoon anders is.

De meest opvallende klacht bij een stemprobleem is vaak heesheid. Hees zijn is geen aangenaam gevoel. Ook wanneer u last heeft van keelpijn of van een kriebel in de keel, kan dit heel vervelend zijn. Het kan gebeuren dat het veel energie vergt om dingen gezegd te krijgen en dat andere mensen u niet goed verstaan. Wanneer de stemkwaliteit verslechtert, kan dat de dagelijkse communicatie dus ernstig belemmeren. We vinden het vanzelfsprekend dat we helder, krachtig en duidelijk kunnen spreken, maar eigenlijk zijn onze stem en ons stemapparaat erg kwetsbaar. Stembanden zijn twee hele kleine spiertjes die in je keel liggen. Ze gaan open en dicht waardoor er geluid ontstaat. Wanneer uw stembanden geïrriteerd zijn, of er een stembandknobbeltje op zit, kunnen uw stembanden niet meer volledig sluiten. Daardoor gaat uw stem hees klinken of in sommige gevallen zelfs volledig wegvallen.

Hoe komen er nu stembandknobbeltjes op uw stembanden? In principe kan u een stembandknobbeltje vergelijken met een buil op uw hoofd. Als uw stembanden heel hard tegen elkaar botsen omdat u bijvoorbeeld heel hard roept, dan komt daar eveneens een bultje op. Een buil op uw hoofd gaat normaal gezien vanzelf weg, maar aangezien uw stembanden steeds blijven trillen wanneer u praat, kan een stembandknobbeltje niet zomaar verdwijnen. Door u verschillende technieken aan te leren en deze toe te gaan passen in uw spontaan spreken, kunnen stembandknobbeltjes gelukkig wel verkleinen en zelfs weggaan.

Daarnaast leggen wij ons ook toe op het begeleiden van transgenders. Samen met hen gaan we op zoek naar een stem die past bij hun identiteit.