Typlessen


Is uw kind ouder dan 10 jaar en heeft het fijnmotorische problemen, dyspraxie, dyslexie of een autismespectrumstoornis, is zijn/haar handschrift bijna niet leesbaar, of heeft hij/zij gewoon zin om blind te leren typen? Dan is 2Hands4Kids© (dat vroeger TypTienTwee© heette) misschien wel iets voor jullie!

2Hands4Kids© is een methode die iedereen op een speelse manier vlot en blind leert typen op een computer. En dit binnen ongeveer 10 weken. Door de unieke, kindvriendelijke aanpak, waarbij alle leerkanalen (auditief, visueel, motorisch-tactiel, geheugen en redeneren) gelijktijdig aangesproken worden, wordt het voor kinderen met handvaardigheidsproblemen makkelijker om blind te leren typen. Er wordt op een speelse manier gebruik gemaakt van kleuren, figuren, verhaaltjes, spelletjes, invuloefeningen, denkoefeningen, ...

Inschrijven kan enkel voor het volledige pakket:

          - een intakegesprek
          - 10 2Hands4Kids©-lessen van 60 minuten
          - werkboekje
          - oefeningen voor thuis
          - overig materiaal

Kostprijs: € 200 (+ € 20 per bijkomende les)

Bij 2Hands4Kids© hoort geen software.

We vragen wel dat uw kind telkens een laptop meebrengt.

Deze typlessen staan volledig los van logopedische therapie. Er is dan ook geen terugbetaling van het ziekenfonds voorzien voor deze lessen.